Ukážka z diela
Matúš Mahút

Tam hore

Tam hore

Kmeň ho chcel ustanoviť za svojho kráľa, hovorili o ňom, že je najmúdrejší z opíc, a tiež mu chceli postaviť príbytok na najvyššom strome, odkiaľ by mal nad všetkým múdry nadhľad. On im však povedal: ,,Rieka je najväčšia preto, lebo leží pod všetkými, dovolí pramienkom z hôr, aby do nej vtekali, a učí sa od nich. Ja nie som najmúdrejší.“ Opice si vážili jeho slov a ešte viac si vážili rieku, ktorá ich doviedla do nového domova.

,,Nemajte strach, keď z nás vyprchá život, všetci pôjdeme hore a budeme pršať na túto zem, zavlažovať jej plody a prinášať úrodu. Budeme navždy kolovať s vodou a splynieme s ňou na úžitok všetkým.“ Artemon sa často zatváral vo svojom príbytku, skúmal vodu, miešal ju s rôznymi plodmi a vytváral nové chute. Skúmal aj jej nepriateľa, oheň, vkladal doň veci nájdené na tom mieste. Oheň nikdy nedokázal poraziť vodu. Ale dokázal s ňou spolupracovať; keď Artemon pálil hlinu a ona pod silou ohňa tvrdla, sila vody ju dokázala umierniť, aby z nej mohol vytvarovať tvrdé kamene nádhernej farby. Tak vznikla keramika. Opice z Artemonovho kmeňa našli v zemi zvláštnu surovinu, priniesli mu ju s úctou k príbytku a položili mu ju k dverám ako dar vody. On ju vzal dnu a skúmal ju, meral jej sily s kameňmi. Mala rovnako krásnu farbu ako vypálená hlina a jej jas sa ešte znásobil, keď ju ponoril pod hladinu. Vlieval do vzácnej suroviny veľa ohňa, no napokon sa mu podarilo s trpezlivosťou a múdrosťou vyrobiť z nej rovnaký oštep, aký používali opice v Ahovom kmeni. Schoval si ho, ale len na chvíľu, vedel totiž, že voda má pripravený plán. Opice neprekvapovalo, keď videli z Artemonovho príbytku stúpať dym, verili mu, pretože on veril vode.

,,Hovorím vám, vo všetkom sa podobajte vode, nemajte strach pred ničím, lebo všetko slúži nám,“ vravel Artemon. ,,Žiadne zviera lesa nemá toľko múdrosti, koľko máme my. Ale nebuďte pyšní, pretože pýcha nahradí vodu, čo nám prúdi v telách, a zabráni jej tiecť. A ak budete mať v celom tele len pýchu, nezmestí sa tam už nič dobré. Bojujte statočne a vytrvalo proti zlým veciam, ale nikdy nebojujte medzi sebou. Sme jedna rieka a všetci tečieme rovnakým smerom.“ A tak ukázal opiciam dar vody, oheň, ktorý jej slúžil. Hneď sa im zapáčil a s jeho pomocou začali vyrábať keramické nádoby na vodu, z ktorých nevytekala, hoci boli krehkejšie ako bambusové drevo. ,,Nemusíte mať silu,“ povedal Artemon, keď to videl, ,,stačí, ak máte pevnosť a súdržnosť. Tak zanesiete vodu ďalej.“