Kráľ Svätopluk - Matúš Kučera

 • Recenzované dielo

  Svätopluk
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2010/13
 • Autor recenzie

  Peter Valo
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Matúš Kučera

  Kráľ Svätopluk

  Martin, Matica slovenská 2010

  O Svätoplukovi, jedinom slovenskom kráľovi, ktorý vládol v rokoch 846 až 894, písal náš popredný historik profesor Matúš Kučera vo viacerých knižkách. Jeho príbeh bol vždy súčasťou širšej histórie národa. V diele Kráľ Svätopluk sa mu venoval sólovo, pričom v úvode priznáva, že knižka súvisí s odhalením jazdeckej sochy tohto kráľa na mieste najčestnejšom – na Bratislavskom hrade. Matúš Kučera vo svojej knižke zosumarizoval všetky doteraz známe poznatky a vytvoril plastický obraz doby, do ktorej sa narodil Svätopluk. Dozvieme sa o živote, zvyklostiach, spoločenskom zriadení a vojenskom umení praobyvateľov našej vlasti starých Slovákov. Samého kráľa Svätopluka predstavuje ako zakladateľa modernej štátnosti, ktorá prekonala dovtedajšie rodové zriadenie. Svätoplukova ríša neostala ako osamotený monolit, ale zjavne zasahovala do politiky vtedajšej Európy. V zozname ľudí z jeho okolia sa objavujú mená prvých zdatných diplomatov, ktorí s úspechom rokovali na franskom dvore aj s pápežskou stolicou. Vládca, ktorý bol v pápežských listoch a iných dokumentoch označovaný za kráľa, bol taký, akého si ho vyžiadala jeho doba. Vždy urputne bojoval o prežitie. Keď mu Arnulf uprel soľ zo Salzburgu, musel dobyť soľné bane v Sedmohradsku. Náš kráľ žil v dobe zrád, mocenských intríg, na ktoré musel pružne reagovať. Keby to neurobil, tak by neprežil. Svoje výboje zaštíťoval evanjelizáciou tak ako všetci ostatní európski panovníci jeho doby. V záujme prežitia a prosperity svojho štátneho útvaru vedel byť nemenej krutý ako panovníci z jeho okolia, ale súčasne dokázal na vrchole víťazných ťažení urobiť prekvapivé štátnicky múdre ústupky, akým bol napríklad Forchheimský mier.

  Kučerova knižka otvára živú panorámu doby, v ktorej Svätopluk žil, a tak rozširuje historické poznanie do najširších kruhov spoločnosti. Pre svoju popularizačne rozprávačskú formu bude iste skvelou školskou pomôckou pre zvýšenie záujmu o históriu, ale zároveň výzvou pre archeológov a historikov, aby sa znovu ponorili do zeme a štúdia vatikánskych či nemeckých archívov a mohli povedať viac ako o našom prvom kráľovi vieme doteraz.

  Peter Valo