Poblúdenie dospelých-nedospelých

 • Recenzované dielo

  Poblúdenie
 • Autor recenzie

  Ľudmila Marešová-Balážová
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  To, prečo bola napísaná táto kniha, sa dozviete až na jej konci. Z párikov, ktoré nevedia udržiavať trvalé a vyvážené vzťahy sa stali protagonisti zamotaného vzťahového tápania, fluktuácia jednotlivých účastníkov liasons má vyššie otáčky, než je obvyklé, a z tých otáčok vyplývajú náhle zvraty spôsobujúce stresy a jedno dieťa.

  V románe sa autor snaží len o nastavenie zrkadla realite bez jej bližšieho analyzovania a psychologizovania. V celkovom skóre šťastné konce ťahajú za kratší koniec. Autor vytvoril skupinku žien viac-menej cynických a sebeckých a ako protiváhu voči nim jednu, ktorá sa po osudovom obrate života zmení v prospech budúceho života. Obetavosť a sebastrednosť, vernosť a prelietavosť, vypočítavosť a veľkorysosť.

  Toto sú protikladné hodnoty, s ktorými sa snažil autor zahrať v príbehu šachy a vytvoriť tak na konci formou happy endu akúsi moralitu. Matka je tu postavená do priaznivého svetla protichodne voči svojim kamarátkam, ktoré si len hľadajú pre seba tú ľahšiu cestičku. Skupina protagonistov pôsobí celkovo tak, akoby zmeškali dospelosť a zotrvávali na platforme života dvadsiatnikov, ktorí sa nevedia rozlúčiť s mladistvou slobodou a nechcú si k sebe pripútavať živé záväzky.

  Kniha je napísaná veľmi jednoduchým jazykom, postavy, aj ženské, majú hovorový prejav narušovaný hrubšími výrazmi, i keď nie nespisovnými, čo možno bude pôsobiť v určitých situáciách nepatrične vzhľadom k ich sociálnej pozícii či vzdelaniu. No nepochybne je to hlavne snaha vytvoriť postavu emancipovanej ženy, ktorá má úspech, lebo je tvrdá, z čoho vyplýva jej menej sympatický profil.

  Miroslav Búran sa snažil reflektovať určité modely životných situácií, v ich opisoch možno bude niekomu chýbať lepšie vyrysovaná atmosféra typická pre určité prostredia, no je jasné, že opis a rozprávania sa tu striedajú len za jedným účelom. Aby autor ukázal konečný výsledok procesu, v ktorom sa žena mení na matku a otec dieťaťa sa stáva zodpovedným a obetavým. Jednoduché šťastie dvoch párov na konci príbehu pôsobí na zadnú časť mozgu dospelého príjemne, no vyvoláva akési pochyby, či je tá správna veková kategória čitateľa.
   
  Ľudmila Balážová-Marešová