• Životopis autora

  Ján VILIKOVSKÝ , otec → Jan Vilikovský (1904 – 1946), brat → Pavel Vilikovský. Študoval angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v

  Ján VILIKOVSKÝ, otec → Jan Vilikovský (1904 – 1946), brat → Pavel Vilikovský. Študoval angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a Karlovej univerzite v Prahe. R. 1959 – 70 redaktor vydavateľstva Slov. spisovateľ, 1970 – 74 učiteľ na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva pri Univerzite 17. novembra, 1974 – 90 na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UK, 1990 – 92 šéfredaktor, neskôr riaditeľ vydavateľstva Tatran, 1992 – 96 veľvyslanec Slov. republiky vo Veľkej Británii, od 1997 riaditeľ Slov. centra pre umelecký preklad v Národnom literárnom centre, od 2000 riaditeľ Literárneho informačného centra, do 2007 doc. a dekan Filologickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, žije v Bratislave. Autor mnohých prekladov z angličtiny (R. Bradbury, E. A. Poe, A. Christie, W. Faulkner, N. Mailer, E. Hemingway, F. S. Fitzgerald, S. Rushdie a i.), štúdií, statí a doslovov ku knižným vydaniam, slov.-anglického slovníka, autor teoretického diela Preklad ako tvorba (1984), príručky Texty na preklad (1983), zostavovateľ zborníka Preklad a tlmočenie (2006).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Texty na preklad (1983)
  • Preklad ako tvorba (1984)

  Editorská činnosť

  • Preklad a tlmočenie (2006)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Philip Roth: Nemezis (2012)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ján Vilikovský – 80 (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 308.
 • Ocenenia

  Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2016 Cena (Literárneho fondu) Mateja Bela za preklad diela za rok 2014 z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu
  Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2016

  Cena (Literárneho fondu) Mateja Bela za preklad diela za rok 2014 z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu za dielo Shakespeare u nás

  Cena Jána Hollého za rok 1998 – Knižná prémia Literárneho fondu za preklad diela Norman Mailer: Evanjelium podľa syna
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013