Agostino Visco

4. 1. 1930
Trnava
—  18. 11. 2010
Rím
Agostino VISCO gymnaziálne štúdiá ukončil maturitou v Trnave (1951), po odchode do emigrácie (1952) študoval na Teologickom inštitúte Pápežskej saleziánskej univerzity v Bollengu, kde bol r. 1957 vysvätený za r. k. kňaza. Potom pôsobil ako prof. na stredných školách, po odchode do laickeho stavu bol r. 1981 – 87 lektorom slovenčiny na univerzite La Sapienza v Ríme, kde žil na dôchodku. Venoval sa literárnemu výskumu, prekladateľskej a publicistickej činnosti; ich výsledky publikoval v početných štúdiách a príspevkoch… Čítať ďalej