Alžbeta Gwerková-Göllnerová

19. 10. 1905
Čierny Balog
—  18. 12. 1944
Kremnička
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

Alžbeta GWERKOVÁ GÖLLNEROVÁ v r. 1917 – 19 študovala na obchodnej škole, 1919 – 25 na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1925 – 30 češtinu a maďarčinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1937 – 38 bola na študijnom pobyte na Sorbonne a v Kluži. R. 1930 – 31 prof. učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi, 1931 – 32 maďarského gymnázia v Rimavskej Sobote, 1932 – 39 maďarského učiteľského ústavu v Bratislave, 1939 – 44 gymnázia a učiteľského ústavu v Banskej Štiavnici. Spočiatku sa zaoberala staršími slov. dejinami v období reformácie, neskôr sa venovala hungaristike. Autorka literárnohistorickej práci József Eötvös (1937). Osobitné štúdie venovala D. Szaboovi, K. Mikszathovi, E. Adymu a i. Spolupracovala na Bujnákovom a Hvozdíkovom slov.-maďarskom  slovníku, prekladateľka diel z novšej maďarskej literatúry (D. Szabó, Zs. Móricz). V záverečnom období sa venovala výskumu slov. literatúry, pripravila medailóny popredných slov. spisovateľov, v rkp. zanechala monografiu o E. M. Šoltésovej a teoretickú prácu o románe. R. 1932 – 38 členka redakčného kruhu Prúdov, literárneho časopisu Služba, aktivistka a funkcionárka spolkov a ženského hnutia na Slovensku. Posmrtne vyšiel výber štúdií Literárnohistorické a kritické práce Alžbety Gollnerovej-Gwerkovej (2003).