Anna Majerová

21. 11. 1923
Nový Sad (Srbsko)
—  21. 3. 1987
Báčsky Petrovec (Srbsko)