Anton Habovštiak

22. 9. 1924
Krivá
—  14. 4. 2004
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

KAČALA, Ján: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí. Anton Habovštiak (1924 – 2004). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 132 – 139.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 26.

KOVÁČOVÁ-HABOVŠTIAKOVÁ, Anna: Skúsenosti z jazykovedy uplatňoval v živote. (Spomienky dcéry). In: Katolícke noviny,  roč. 130, 11. 1. 2015, č. 2, s. 15.

PARENIČKA, Pavol: Práca ako súčasť bytia. Životný príbeh Antona Habovštiaka. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 87 – 88.

SZENTÉSIOVÁ, Lenka: Katarína Habovštiaková: Môj život s Antonom Habovštiakom. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 11.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). Katarína Habovštiaková: Môj život s Antonom Habovštiakom. In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXIV – XXXV.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XX.

ONDREJOVIČ, Slavomír: Anton Habovštiak: Oravci o svojej minulosti (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 1.

GÁLIS, Vladislav: Žriedla a korene. (Túžba po poznaní. Recenzia). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 1, s. 87 – 88.

GEISBACHEROVÁ, Michaela: O kráse rodného kraja (Anton Habovštiak: Oravské chodníčky). In: Knižná revue, roč. XV, 9. 11. 2005, č. 23, s. 5.

BALÁK, Štefan: Spovedník (za Antonom Habovštiakom). Báseň. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 121 – 122.

GONDA, Milan – HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína: Nezvyčajní manželia spojení tvorbou. O tvorbe jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka hovorí jeho manželka Katarína Habovštiaková (Rozhovor). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 12.

ONDRUŠ, Šimon: Odišiel Veľký Slovák z Oravy Anton Habovštiak 22. 9. 1924 – 14. 4. 2004. (Ľútoriadky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 120 – 121.

HAŠKOVÁ, Zuzana: Povestný poklad povestí (Anton Habovštiak: Slovenské povesti II). In: Knižná revue, 12. 5. 2004, č. 10, s. 5.

BALÁK, Štefan – HABOVŠTIAK, Anton: Literatúra je mi studnička pamäti. (Hovoríme s jazykovedcom a spisovateľom Antonom Habovštiakom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 136 – 141.

CHUDA, Michal: Krása a poézia Vianoc (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 13. 12. 1995, č. 25 – 26, s. 9.

KOVÁČOVÁ, Anna: Zbierka povestí o jednom zámku (Anton Habovštiak: Povesti o Oravskom zámku). In: Knižná revue, roč. V, 12. 7. 1995, č. 12, s. 5.