Arpád Soltész

Žáner:
próza

Výberová bibliografia

JANECOVÁ, Tamara: Čas mohutného prílivu alebo odlivu?. In: Knižná revue, roč. XXXII., 2022, č. 7/8, s. 23.

ČÚZY, Ladislav: Arpád Soltész: Zlodej (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č. 3 – 4, s. 128 – 129.

MAKARA, Martin: Zlodej medzi elitou (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII, č. 4, 2022, s. 32 – 33.

KASARDA, Martin: Príbeh o krajine, kde je možné všetko (Arpád Soltész: Sviňa). In: Sme, roč. 28, 7. 2. 2020, č. 31, príl. Magazín o knihách, s. XXV.

KOTIAN, Róbert: Od Mäsa cez Sviňu až kam? (Kniha mesiaca). In: Sme, roč. 26, 2. 11. 2018, č. 251, príl. Magazín o knihách, s. IV.

BODACZ, Bohuš: Arpád Soltész: Mäso. Vtedy na východe (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 115 – 116.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Štyridsiatnici: Bez milosti. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 110.

KOTIAN, Róbert: Arpád Soltész: V porovnaní so žurnalistikou je písanie románu skvelý žúr. LACKOVIČOVÁ, Lucia: Príbehy (o) smrti inšpirujú k životu. In: Sme, roč. 26, 2. 2. 2018, č. 26, príl. Magazín o knihách, s. XVIII – XIX.

KOTIAN, Róbert: Už na prvý pohľad iná (A. Soltész: Mäso. Vtedy na východe). Kniha mesiaca. In: Sme, roč. 25, 6. 10. 2017, č. 230, príloha Magazín o knihách, s. IV.