Bernard Brázdil

17. 9. 1932
Trenčianske Bohuslavice
—  21. 5. 2023
Žáner:
poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Bernard Brázdil – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 155.

ŠAH: Bernard Brázdil – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 155 – 156.

-mg-: Cesta k sebapoznaniu a identite (Bernard Brázdil: Tieňoviská). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 19.