Braňo Hochel

22. 7. 1951
Bratislava
—  11. 4. 2015
Bratislava
Brat → Igor Hochel. R. 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1969 – 75 slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1975 – 94 pôsobil ako pedagóg na Filozofickej fakulte UK, zároveň 1986 – 89 redaktor Revue svetovej literatúry, 1990 – 92 Kultúrneho života v Bratislave, 1994 – 95 lektor slovenčiny na univerzite v Pittsburghu, od r. 1995 redaktor Smeny na nedeľu v Bratislave. Ako básnik knižne debutoval zbierkou… Čítať ďalej