Dagmar Sabolová-Princic

19. 12. 1959
Prešov
Žáner:
literárna veda
R. 1979 – 83 študovala tlmočníctvo a prekladateľstvo taliančiny a ruštiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od 1984 odborná referentka v oddelení medzinárodných stykov Slov. televízie, 1985 – 87 korektorka v Nakladateľstve Pravda, 1988 – 92 absolvovala študijný pobyt a internú ašpirantúru v Literárnovednom ústave SAV, od 1992 vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave. Autorka monografie Mladý básnik Giacomo Leopardi (1997). Pripravila zborník Giacomo Leopardi a slovanský svet (2001). Zaoberá sa literatúrou 19. stor. a začiatkami… Čítať ďalej