Dana Hlavatá photo 2

Dana Hlavatá

27. 6. 1957
Zábřeh nad Ostravicí
Pseudonym:
Kristína Lumiská
Žáner:
pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika
Rodné meno:
Mikasová

Výberová bibliografia

PETRÍKOVÁ, Dominika: Ani bájka, ani rozprávka (Dana Hlavatá: Rozprávky dúhavého dáždnika). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXIX, 12. 12. 2019, č. 12, s. 28 – 29.

Autor neuved: Radosť v očiach najmenších (S Danou Hlavatou, prozaičkou a autorkou kníh pre deti). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 3. 2019, č. 11 – 12, s. 9.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 113 – 114.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 9.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 103.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež 2017 (hodnotenie). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 113 – 114.

ŠAH: Dana Hlavatá – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 160.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 27.

TÚRY KOPČOVÁ, Jana: Ženská knižnica. S nádychom krimi (Andrea Rimová: Za dverami; Andrea Rimová: Lavína; Dana Hlavatá: Nevinné klamstvá). In: Knižná revue, roč. XXIV, 26. 11. 2014, č. 24, s. 12.

FERKO, Miloš: Prehliadka populárnej produkcie (Slovenská populárna próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 22.

FERKO, Miloš: Dajme si repete! (Sprievodca luhmi a hájmi slovenskej populárnej literatúry 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 22.

ŤAPAJOVÁ, Elena: V znamení trinástky (Dana Hlavaatá: Musíš mi veriť). In: Knižná revue, roč. XXII., 27. 6. 2012, č. 13, s. 3.

ŤAPAJOVÁ, Elena – HLAVATÁ, Dana: Humor ako poznávacie znamenie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, s. 12.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Ísť vytrvalo (Dana Hlavatá: Hľadám muža na zjedenie). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 5.

-msch-: Tóny kávičkovej pohody (Dana Hlavatá: Vieš, čo sa mi stalo?). In. Knižná revue, roč. XVI, 27. 9. 2006, č. 20, s. 5.