Daniela (Dana) Lehutová

6. 5. 1935
Bratislava
—  5. 10. 2007
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, prekladateľská činnosť

Životopis autora

Manžel → Emil Lehuta. Od absolvovania štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave r. 1958 pracovala ako redaktorka vydavateľstva Tatran v Bratislave. Ťažisko jej prekladateľskej činnosti tvoria diela klasickej i súčasnej ruskej literatúry (A. P. Čechov, N. V. Gogoľ, L. N. Tolstoj, M. J. Saltykov-Ščedrin, I. S. Turgenev, M. Gorkij, B. L. Pasternak, J. L. Švarc a i.). Prekladala tiež filmové scenáre (D. Vertov, V. Pudovkin, G. Kozincev a i.), teatrologické i filmologické štúdie a obsiahly výber z teoretických prác V. Pudovkina Film, scenár, réžia, herec (1982). Z češtiny preložila teatrologické dielo Z. Hořínka Dráma, divadlo, divák (1985). Editorsky pripravila publikáciu J. Barč-Ivan: Dielo I – II (1981, v 2. zv. textologicky upravila päť autorových hier).