Daniela Hivešová-Šilanová

1. 2. 1952
Bratislava
—  26. 8. 2008
Prešov
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež, prekladateľská činnosť, próza

Výberová bibliografia

NÁDASKAY, Viliam: Okruhy poézie normalizačného obdobia (výber básní aj s komentármi). In: Fraktál, roč. 7, 2024, č. 1, s. 49 – 50.

Autor neuved.: Opustila nás Daniela Hivešová-Šilanová 1. 2. 1952 – 26. 8. 2008. In: Knižná revue, roč. XVIII, 10. 9. 2008, č. 19, s. 11.

ŠAH: Daniela Hivešová-Šilanová – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 159.

ŠAH: Daniela Hivešová-Šilanová – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 158.

BERACKOVÁ, Dáša: O najvážnejšie veci na svete (Daniela Hivešová-Šilanová: Na počkanie). In: Knižná revue, roč. XI, 30. 5. 2001, č. 11,  s. 5.

GAJDOŠ, Martin: Drobnohľad duše. Daniela Hivešová-Šilanová: Na počkanie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 105 – 106.

HAJKOVÁ, Ľuba – HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela: Ilúzie o porozumení (Rozhovor s poetkou Danielou Hivešovou-Šilanovou). In: Knižná revue, roč. X, 30. 8. 2000, č. 18, s. 12.