Diana Mašlejová photo 1

Diana Mašlejová

27. 2. 1987
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 116.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 5 – 6.

'RIUS JÍLEK, Peter F.: Aj o vetre, aj o bezvetrí (Diana Mašlejová: Aj o vetre). In: Knižná revue, roč. XX, 12. 5. 2010, č. 10, s. 5.

 

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. III.