Dobroslav Chrobák

16. 2. 1907
Hybe
—  16. 5. 1951
Bratislava
Pseudonym:
D. Ch. Žuk, Ing. D. Ch.
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, próza

Životopis autora

Dobroslav CHROBÁK v r. 1918 – 22 študoval na gymnáziách v Rožňave a v Liptovskom Mikuláši, 1922 – 26 na Vyššej priemyselnej škole v Bratislave, 1926 – 34 elektrotechnický a strojnícky odbor na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Po štúdiách pôsobil stále v Bratislave: 1934 – 38 ako referent Rádiojournálu, 1938 – 45 vedúci techniky, 1945 – 47 vedúci krátkovlnného vysielania, 1947 – 51 oblastný riaditeľ Čs. rozhlasu na Slovensku, súčasne od 1943 prednášal vysokofrekvenčnú elektrotechniku a elektroakustiku, externe viedol Ústav vysokofrekvenčnej elektrotechniky na Slov. vysokej škole technickej. Významný reprezentant naturizovanej prózy, literárny kritik a publicista. Po časopisecky publikovaných krátkych prózach vydal zbierku noviel Kamarát Jašek (1937), románovú novele Drak sa vracia (1943). Okrem prózy sa venoval literárnej a umeleckej kritike, publicistike, biografistike i edičnej činnosti, analyzoval tvorbu slov. spisovateľov (Timrava, Vajanský, Záborský, Podjavorinská), uverejňoval úvahy o umení, referáty o výtvarníkoch a výstavách, recenzie, fejtóny a i. Jeho dielo vyšlo v súbornom 2-zv. vydaní Drak sa vracia a iné prózy (1956) a Cesta za umením (1957). Okrem toho spolupracoval na Bujnakovom Slovenskom náučnom slovníku a spracoval biograficko-literárnu príručku Rukoväť dejín slovenskej literatúry (1932). Ako editor pripravil na vydanie práce J. M. Hurbana a J. Záborského, vydal aj niekoľko odborných publikácií. Prekladal z ruštiny (Turgenev).