Dominik Dán

Bratislava
Pseudonym:
Dominik Dán
Žáner:
próza

Autor o svojom diele

Nevyužívam staré spisy, ani raz som ešte nebol v policajnom archíve. Využívam iba svoje spomienky a zápisky – samozrejme, aj spomienky a zápisky mojich kolegov – a to nie je trestné. Okrem toho, pri opisovaní niektorých skutočných praktík vo vyšetrovaní si dávam naozaj veľký pozor, aby som neporušil služobné tajomstvo, takže zo strany nadriadených sa skôr stretávam s pomocou než problémami.
(2015, Hospodárske noviny)