Dušan D. Fabian

Košice
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

FERKO, Miloš: Prehliadka populárnej produkcie (Slovenská populárna próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 20.

FERKO, Miloš: Príbeh v podmanivom prostredí (Dušan D. Fabian: Pestis draconum). In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 5.