Gorazd Zvonický

29. 6. 1913
Močarany
—  26. 7. 1995
Rím (Taliansko)
Žáner:
esej, poézia, próza

Výberová bibliografia

SUČÍKOVÁ, Nikola: Zlatko Kubanovič: Zvuk zvonov – Gorazd Zvonický (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 10, s. 122 – 124.

RYDLO, Jozef M.: Neznáme prekladateľské dielo Gorazda Zvonického. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 92 – 100.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 8, 12, 14, 15.

GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

Autor neuved.: Zvonického storočnica. In: Knižná revue, roč. XXIII, 7. 8. 2013, č. 16 – 17, s. 19.