Ilja Čičvák photo 1

Ilja Čičvák

Rokytovce
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Ilja Čičvák 75 rokov.  In: Knižná revue, roč. XXIV, 6. 8. 2014, č. 16 – 17, s. 20.

-lek-: Pohľady spoza mreží. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 21.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XV.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

HOCHEL, Igor: Zjednodušujúci pohľad, jednoduchý tvar (Ilja Čičvák: Keď bohovia nemrú). In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 9.

HUDÍK, Pavol: O zraniteľnosti a sile ľudskej duše (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 9.