Ines Šebesta

Berlín
Krajina:
Nemecko
Ines Šebesta sa narodila v Berlíne. V 1980-ych rokoch študovala v Bulharsku (Plovdiv) záhradníctvo. Ako študentka pracovala ako tlmočníčka z bulharčiny; v roku 1990 preložila svoju prvú rozhlasovú hru pre rozhlas NDR. Je autorkou troch kníh. Od roku 2002 sa venuje literárnemu prekladu z bulharčiny. V roku 2009 absolvovala kurzy Slovenčina a slovenská literatura na Humboldt Univerzity v Berlíne. Od roku 2010 pôsobí aj ako prekladateľka slovenskej literatúry do nemeckého jazyka. Medzi autorov, ktorých diela preložila, patrí Pavol Rankov, Daniela Kapitaňová a Jana… Čítať ďalej