Ján Bajla

12. 3. 1921
Nitra
—  28. 12. 1985
Bratislava

Životopis autora

Ján Bajla študoval na obchodnej akadémii v Nitre (maturoval r. 1940), popri zamestnaní absolvoval r. 1950 Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. V r. 1940 – 45 pracoval vo firme Baťa v Partizánskom, potom pôsobil na Povereníctve informácií a osvety a neskôr na Povereníctve kultúry, 1956 – 64 ekonomický námestník riaditeľa SND v Bratislave, 1964 – 68 namestník Čs. kultúrneho strediska v Káhire, r. 1968 námestník povereníka a potom ministra kultúry Slov. republiky, od 69 pracovník Ministerstva zahraničných vecí v Prahe. Autor vedecko-fantastickej literatúry určenej hlavne mládeži. Debutoval románom s tematikou medziplanetárnych letov Luna 2 neodpovedá (1958), po ktorej nasledovali knihy z blasti astronautiky Tajomstvo asteroidov (1961) a Projekt Omega (1963). Napísal aj televízne a rozhlasové hry pre mládež, ako aj knihu o starom i súčasnom Egypte (1966).