Ján Igor Hamaliar

4. 1. 1905
Bátovce
—  14. 10. 1931
Bátovce
Pseudonym:
S. Malý
Žáner:
literárna veda
Absolvoval gymnázium v Banskej Štiavnici (1925 maturoval), 1925 – 29 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickj fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde od r. 1929 pôsobil ako knihovník v Univ. knižnici. Literárny kritik a historik, publikačne činný od r. 1925, spolupracoval so Slov. pohľadmi a Národnymi novinami, venoval sa hlavne súvekej slov. poprevratovej literatúre. Postupne sa však odklonil od tradičnej, národne orientovanej literárnohistorickej školy v Martine (J. Škultéty, Š. Krčméry), v pražskom prostredí ho ovplyvnili čechoslovakistické… Čítať ďalej