Ján Kopál

25. 10. 1925
Nitra
—  4. 5. 2000
Nitra
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

Po absolvovaní učiteľského ústavu v Bánovciach nad Bebravou (maturoval r. 1946) pôsobil 1946 – 54 ako učiteľ v Cinobani, Strekove a v Krušovciach. Externe študoval slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte Slov. univerzity a na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (promoval r. 1955). R. 1955 – 59 učiteľ na Pedagogickej škole v Nitre, 1959 – 71 viedol oddelenie literatúry na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty, po zákaze pracovať v pedagogickom procese v období totalitnej konsolidácie od 1971 bol vedeckým pracovníkom Kabinetu a následne Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, od 1989 jeho riaditeľ. Znalec dejín a teórie literatúry pre deti a mládež, spolutvorca „nitrianskej školy“ interpretácie umeleckého textu, editor a pedagóg. Popri početných odborných štúdiách, učebných a metodických príručkách svoju koncepciu a interpretačnú metódu literatúry pre deti a mládež rozviedol v knižných prácach: Literatúra a detský aspekt (1970), Literatúra pre deti v procese (1984), Z teórie literatúry pre mládež (1985), Detský svet v umeleckom obraze (1991), Poézia pre deti v interpretácii a recepcii (1995) a ucelené v monografii Próza a poézia pre mládež (1997). Do 5. zv. akademických Dejín slovenskej literatúry (1982) napísal štúdiu o slov. literatúre pre deti a mládež v r. 1918 –45, spoluautor Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1970 –78), prispel aj do ďalších základných monografií, autor vysokoškolských učebníc (Literatúra pre deti a mládež, 1960; Kapitoly o literatúre pre mládež a didaktike čítania, 1982 a i.). Sústavnú pozornosť venoval problematike literárnej komunikácie a interpretácie textu (Literárna komunikácia, teória a interpretácia textu, 1980), v tejto oblasti bol spoluautorom viacerých prác, redaktorom série zborníkov O interpretácii umeleckého textu (16 zv., 1968 –95).