Ján Milov

13. 2. 1913
Nitra-Janíkovce
—  9. 3. 1978
Zvolen
Pseudonym:
Marián Ján Milov, M. J. Milov
Žáner:
dráma, poézia

Životopis autora

Obč. m. Ján Milo. Študoval na gymnáziu a v bohosloveckom seminári v Nitre, r. 1937 vysvätený za r. k. kňaza. V r. 1937 – 40 pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici a v Trenčíne, v r. 1940 – 48 bol pracovníkom Nákupného ústredia potravných družstiev, súčasne v r. 1947 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK. Bol pracovníkom Všeobecného potravného družstva v Bratislave, v r. 1950 – 54 na nútených prácach v Jáchymovských baniach, v r. 1954 – 60 bol úradníkom Pohronských pivovarov vo Vyhniach, r. 1960 – 63 Stredoslov. konzervární v Lučenci, r. 1967 – 68 Zväzu výrobných družstiev v Prahe, r. 1969 – 73 v Bratislave, r. 1973 – 76 pracovníkom Krajského zväzu výrobných družstiev vo Zvolene. Autor básnických zbierok Rovnobežky (1938), Závetrie (1940), Rovina (1945); hier Junácke srdce, Môj syn, Salaš v bukovej doline; prekladal z latinčiny, nemčiny, francúzštiny a poľštiny, spolupracoval s rozhlasom, televíziou a filmom. Výber z jeho básní, úvah a dramatických scénok vyšiel v zbierke Mladé kroky (1941). Systematicky sa zaoberal štúdiom dejín slov. výrobných družstiev, čo sa odrazilo v jeho odbornom i umeleckom diele. V rkp. zanechal básnické zbierky, eseje, detské rozprávky a dramatické práce.