Jana Kákošová

5. 8. 1953
Bratislava
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, scenáristika
Otec → Ján Kákoš. R. 1969 – 71 študovala na Jedenásťročnej strednej škole, 1971 – 75 dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od r. 1977 pracuje ako dramaturgička Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Čs., resp. Slov. televízie v Bratislave. Debutovala televíznou mikrokomédiou Túžba letného popoludnia (1973). Autorka televíznej hry Hosť k štedrovečernému stolu, komédie Ťažká… Čítať ďalej