Jana Kuzmíková

15. 8. 1961
Trstená
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda
Jana KUZMÍKOVÁ po maturite (1979) na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici vyštudovala slovakistiku a anglistiku na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave (1979 - 1984). Od 1984 bola zamestnaná vo Výskumnom oddelení  Slovenskej národnej knižnici v Martine, podieľala sa na vypracovaní koncepcie a hesiel Slovenského biografického slovníka a bola editorkou zborníka Kniha. Od roku 1986 pracuje v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Po obhájení dizertačnej práce (1990) sa sústredila na výskum literatúry 20. storočia,… Čítať ďalej