Jana Pronská

24. 4. 1972
Gelnica

Výberová bibliografia

ZÁKOPČAN, Marek: S odhodlaním pani Bovaryovej (Jana Pronská: Hriech prvej noci). In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 10.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VII.

ZÁKOPČAN, Marek: Spravodlivosť a láska v stredoveku (Jana Pronská: Láska a česť). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 16. 9. 2009, č. 19, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

LANDIS, Róbert: Romantika v tieni inkvizície. Jana Pronská: Bosorkina dcéra (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 2. 2009, č. 3, s. 5.

PROKEŠOVÁ, Viera: Trochu vychladnutá 1/k/áva. Jana Pronská: Zlatníkova chovanica (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 21. 5. 2008, č. 11, s. 5.