Jana Šimulčíková

25. 7. 1937
Praha (Česko)
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika

Výberová bibliografia

KOŠKOVÁ, Hana: Jana Šimulčíková: Na peknej vyhliadke (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 10, s. 128 – 129.

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2019. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov. Poézia: Cena Milana Rúfusa (Jana Šimulčíkovoá: Lyrika do kufríka). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 11.

KOŠKOVÁ, Hana: Neobyčajný pokus spojenia s detskou tvorivosťou (Jana Šimulčíková: Básničky pre šikovné jazýčky). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 17. 6. 2020, č. 23 – 24, s. 13.

ŠABÍK, Vincent: Čo je lyrika? (Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 55 – 60.

KOŠKOVÁ, Hana: Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 127 – 128.

KENDA, Milan: Radostné stretnutie s komunikatívnou poéziou (Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 11. 2019, č. 39 – 40, s. 13.

MURAT-ORAVCOVÁ, Natália: Pohladenie po duši (Jana Šimulčíková: Lyrik do kufríka). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 16. 10. 2019, č. 35 – 36. s. 13.

FARKAŠOVÁ, Etela: S prvkami jemnej irónie a sebairónie (Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 10. 2019, č. 37 – 38, s. 18.

Redakcia: Jana Šimulčíková... (o autorke + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 11.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 125 .

Autor neuved.: Večer jubilantov vo Véčku. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 2.

ŠAH: Jana Šimulčíková – 80 (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 308.

ŠIMULČÍKOVÁ, Blanka – POLIAKOVÁ, Blanka: Dvojhlasné opsedenie – o živote. BLANKA a JANKA pod rozkvitnutou jabloňou. (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 26. 4. 2017, č. 15 ˜– 16, s. 9.

SZABÓ, Ivan: Zážitky aj poučenie. In: Knižná revue, roč. 6. 8. 2014, č. 16 – 17, s. 17.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 24.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Jana Šimulčíková: Pred zrkadlom (Recenzia). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 19. 2. 2014, č. 4, s. 5.

TURAN, Ján: Jana Šimulčíková: Pred zrkadlom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 126.

-bi-: Samota nie je osamelosť (Druhý muž). In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 3.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Sonda do duše (Jana Šimulčíková: Druhý muž). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 22. 2. 2012, č. 4, s. 4.

PŘÍHODOVÁ, Daniela: Jana Šimulčíková: Druhý muž. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 126 – 127.

ROŽŇOVÁ, Jitka: Jana Šimulčíková: Jed nášho milovania (Notácia). In: Rak, roč. XV, 2010, č. 1, s. 50.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VII.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXIII.

ŤAPAJOVÁ, Elena – ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: O načieraní do duše a brnkaní na city (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 13. 5. 2009, č. 10, s. 12.

SABOLOVÁ, Paula: Detskými očami (Jana Šimulčíková: Už dočiahnem na kľučku). In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 3. 2009, č. 6, s. 5.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Dnešná kniha. Jana Šimulčíková: Dievča s bocianími nohami (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 12. 3. 2008, č. 6, s. 5.

BEŇO, Ján: Dokážem, že nie som iná... Jana Šimulčíková: Kukučie mláďa. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 135 – 137.

VLNKA, Jaroslav: Básne zo slúchadla (Jana Šimulčíková: Veselý telefón). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 3. 2005, č. 6, s. 3.

SABOLOVÁ, Paula: O zmúdrení labute... (Jana Šimulčíková: Nebuď labuť). In: Knižná revue, roč. XIV, 31. 3. 2004, č. 7, s. 5.

SVETOŇ, Ľuboš: Vzťahy mladosti po rokoch. Tereza Michalová, Jana Šimulčíková: Návrat divošky (13-kráž o láske a novinároch). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 119 – 121.

SVETOŇ, Ľuboš: Eufória i obava (Jana Šimulčíková: Na hojdačke). In: Knižná revue, roč. X, 26. 4. 2000, č. 9, s. 5.

KONDROT, Vojtech: Brnkanie na city (Jana Šimulčíková: Brnkanie na city). In: Knižná revue, roč. IX, 4. 8. 1999, č. 16 – 17, s. 3.

MARINKOVIČOVÁ, Denisa – ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Jana Šimulčíková je autorkou... (Rozhovor + ukážka z knihy Šťastie podľa horoskopu). In: Knižná revue, roč. VI, 4. 12. 1996, č. 24, s. 4.