Jarmila Repovská

3. 7. 1964
Košice
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si v júli (Jarmila Repovská – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 314.

TÚRY KOPČOVÁ, Jana: Osudové témy (Jarmila Repovská: Ako si neskaziť život). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 19. 2. 2014, č. 4, s. 20.

BÍZIKOVÁ, Margita: (Ne)priateľka (Jarmila Repovská: Bodka v adresári). In: Knižná revue,  roč. XIX, 11. 11. 2009, č. 23, s. 5.

VRBICKÁ, Eva: Do roka a do dňa. S Jarmilou Repovskou o jej prozaickom debute. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 114 – 116.