Jaroslav Schut

1. 10. 1946
Trenčín
—  18. 4. 2000
Prievidza
Žáner:
poézia, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Jaroslav SCHUT – básnik a humorista, v r. 1962 – 66 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Prievidzi, 1966 – 73 na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v r. 1973 – 86 technik v bani v Novákoch, 1986 – 89 riaditeľ Mestského kultúrneho strediska, 1989 – 95 technik v Tesle v Prievidzi a aj redaktor okr. novín Prieboj, od 1995 redaktor víkendovej prílohy časopisu Slovenská republika, 2000 redaktor časopisu Nový deň. Knižne debutoval básnickou zbierkou Fialový hrom (1979), neskôr napísal rozhlasovú hru Nebeský oheň (1992). Písal humoristické a satirické rozhlasové scenáre, scénky a poviedky. Básňami a poviedkami participoval na viacerých antológiách (Doma, Po valasky od zeme, Sonety ročných období, V znamení života, Satirhumorikon, Žihadlice). Posmrtne vyšla básnická zbierka Medzi nebom a ženou (2000).