Jaroslav Vlček

22. 1. 1860
Banská Bystrica
—  21. 10. 1930
Praha (Česko)
Jaroslav VLČEK, dcéra → Viera Szatmáryová-Vlčková. R. 1878 maturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1878 – 82 študoval slavistiku a germanistiku na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe. R. 1882 – 85 stredoškolský prof. v Brne, 1885 – 1901 v Prahe, 1901 – 07 mimoriadny prof., od 1907 riadny prof. na českej univerzite, 1919 – 23 prednosta slov. oddelenia na Ministerstve školstva a národnej osvety, 1923 – 30 prof. na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, súčasne od 1919 správca Matice slov. v Martine. Zakladateľská osobnosť modernej slov. a… Čítať ďalej