Jela Krčméry-Vrteľová

7. 1. 1924
Martin
—  4. 11. 2021
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra, poézia, iné

Životopis autora

Otec → Štefan Krčméry, matka → Hela Krčméryová, brat → Ivan  Krčméry. R. 1935 – 43 študovala na gymnáziu a 1945 – 48 na konzervatóriu v Bratislave, 1948 – 50 na hudobnej akadémii v Ríme. R. 1945 – 48 bola sólistkou opery SND, 1952 – 66 lektorkou opery a redaktorkou divadelných publikácií SND, 1966 – 67 dramaturgičkou Čs. televízie, od 1967 znova redaktorkou a od 1971 dramaturgičkou opery SND v Bratislave. Autorka a spoluautorka libriet k operám T. Andrašovana Figliar Geľo (1958), E. Suchoňa Svätopluk, M. Kořinka Ako šlo vajce na vandrovku (obe 1960) a i. Ako prekladateľka z taliančiny, francúzštiny a nemčiny pretlmočila beletristické diela, ale hlavne veršované dramy (od V. Huga, C. Goldoniho, B. Brechta a i.) a početné opery (od J. Haydna, W. A. Mozarta, V. Belliniho, G. Verdiho, G. Pucciniho, J. Offenbacha, B. Bartóka, L. Janáčka a i.). Vydala albumy klasických, operných, zborových a i. piesní, spolupracovala s rozhlasom, televíziou, Slov. filharmóniou, divadelnými scénami, novinami a časopismi (od 1953 redaktorka Javiska). R. 1997 vydala útlu zbierku veršov a poetických čŕt Nokturná a pastorále.