Foto © Peter Procházka

Jozef Gerbóc

27. 11. 1942
Snina
—  7. 3. 2000
Bratislava
Žáner:
poézia
Jozef GERBÓC stredoškolské štúdiá absolvoval v Snine (maturoval r. 1960), r. 1960 – 65 študoval slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde potom pôsobil nepretržite: r. 1965 – 90 ako redaktor a šéfredaktor vydavateľstva Smena, 1990 – 94 vydavateľstva Práca, od 1994 bol generálnym riaditeľom sekcie umenia a knižnej kultúry na Ministerstve kultúry Slov. republiky, od 1997 generálny riaditeľ a naposledy knihovník Univ. knižnice. Básne publikoval už počas vysokoškolských štúdií v literárnych periodikách a zborníkoch. Autor… Čítať ďalej