Jozef Junas photo 1

Jozef Junas

9. 7. 1944
Jaslovské Bohunice
Žáner:
poézia, prekladateľská činnosť
Jozef JUNAS r. 1958 – 62 študoval na Strednej odbornej baníckej škole v Ostrave. R. 1962 – 78 vystriedal viacero robotníckych profesií v baníctve a v hutníctve v OKD a vo Vítkovických železiarňach a strojárňach v Ostrave, 1978 – 92 robotník ČKD v Prahe, kde 1992 – 96 pôsobil ako súkromný kníhkupec, od r. 1996 riaditeľ Junasovho nakladateľstva a vydavateľstva. Bilingválny básnik, verše píše po slovensky i česky, prispieva do českých i slov. novín a časopisov (Čs. vojak, Kmen, Květy, Tvorba, Učiteľské noviny, Večerník, Nová cesta, ROMA, Romboid,… Čítať ďalej