Jozef Junas photo 1

Jozef Junas

9. 7. 1944
Jaslovské Bohunice
Žáner:
poézia, prekladateľská činnosť

Životopis autora

Jozef JUNAS r. 1958 – 62 študoval na Strednej odbornej baníckej škole v Ostrave. R. 1962 – 78 vystriedal viacero robotníckych profesií v baníctve a v hutníctve v OKD a vo Vítkovických železiarňach a strojárňach v Ostrave, 1978 – 92 robotník ČKD v Prahe, kde 1992 – 96 pôsobil ako súkromný kníhkupec, od r. 1996 riaditeľ Junasovho nakladateľstva a vydavateľstva. Bilingválny básnik, verše píše po slovensky i česky, prispieva do českých i slov. novín a časopisov (Čs. vojak, Kmen, Květy, Tvorba, Učiteľské noviny, Večerník, Nová cesta, ROMA, Romboid, Slov. pohľady a i.). V poézii čerpá hlavne zo zážitkov z detstva, motivačne sa vracia k rodnému kraju, dedinskému prostrediu, roľníckej práci a ku kresťanským koreňom. Autor básnických zbierok Tiché světlo (1991), Moje blízke vzdialenosti (1993), Někdo mi stále chodí po životě (1994), Když lásky nelžou (1996), Závrat slnka, Planetárium duše (obe 1999). Venuje sa aj literárnej publicistike, v ktorej sa sústredil na propagáciu slov. kultúry a literatúry, osobitne poézie v Čechách, pričom spolupracuje aj s rozhlasom. Do češtiny preložil zbierky detskej poézie O. Nagaja Kamarádi na dvoře (1996) a Kamarádi z lesa (1999).