Jozef Tóth

20. 3. 1925
Haniska, okr. Košice-okolie
Žáner:
esej, poézia, próza, iné

Životopis autora

Jozef TÓTH v r. 1938 – 46 študoval na gymnáziu v Košiciach, 1946 – 48 teológiu na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach a r. 1948 – 50 na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. R. 1950 – 54 ako politicky nespoľahlivý bol príslušníkom vojenských pracovných táborov (PTP), r. 1954 – 89 pracoval v robotníckych profesiách v Košiciach, r. 1969 ho tajne vysvätili za kňaza a pastoračne pôsobil v katakombovej gr. k. cirkvi na východnom Slovensku, r. 1990 – 95 prednášal systematickú vierouku, dogmatiku a náboženskú porovnávaciu vedu, zároveň bol prodekanom Gr. k. bohosloveckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, monsignore a titulárny kanonik, od r. 1995 žije na dôchodku v Košiciach, čestný dekan Gr. k. bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity. Jeho nábožensko-filozofické básne v próze knižne vyšli až r. 1995 pod názvom Človek Jób hovorí s diablom. Evanjelium apoštola Judáša. Napísal básnickú zbierku Piesne zo Solúna (1995, vydaná už v období totality ako samizdatová tlač), výber z poézie Dary zo Solúna (1997). Autor historicko-beletristickej eseje Spev košického tria (1995), ktorú napísal pri príležitosti svätorečenia troch košických mučeníkov. Podieľal sa na tvorbe spevníka Duchovné piesne (1999), nábožensky motivované básne a prózy publikoval v časopisoch Slovo, Verbum a v gr. k. kalendároch, v oblasti publicistiky sa zameriaval na výtvarné umenie. V rkp. zatiaľ ostali jeho básnické zbierky Slnko pod zemou, Posolstvo, Žalmy, Babylonské piesne a miniromán Ďuro Čečko.