Juraj Fabian

26. 10. 1922
Dolný Lieskov
—  21. 1. 2008
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu

Výberová bibliografia

http://databazy.dejiny.sk/cgi-bin-kl/wxis.exe/?IsisScript=kl.xis&expression=Fabian%2C+Juraj%24&db=kl1&lang=sk&format=standard&from=11&to=20&pocet=10&rok=&search=Nasleduj%FAcich+10+z%E1znamov

ŠAH: Juraj Fabian – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 158.

ŠAH: Juraj Fabian – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 157.