Juraj Soviar

5. 10. 1973
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, poézia

Výberová bibliografia

TURAN, A. - SOVIAR, J.: Milujte sa skutočne, nie cez internet! (Rozhovor). In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 2, s. 2 – 4.