Karol Anton Medvecký

8. 6. 1875
Oravský Podzámok
—  12. 12. 1937
Bojnice
Pseudonym:
Aliquis, Detvan, Chlebničan, Kňaz Karol
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu

Životopis autora

R. 1887 – 95 študoval na gymnáziách v Trstenej, Ružomberku, Banskej Štiavnici, Lučenci a v Košiciach, 1899 absolvoval teológiu v bohosloveckom seminári v Banskej Bystrici. Od r. 1904 bol administrátorom v Donovaloch, Brehoch, Prochoti, Bacúrove, 1918 vládnym referentom pre katolícke cirkevné záležitostí na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska v Žiline a v Bratislave, od 1920 farárom v Bojniciach. V literárnej tvorbe sa orientoval hlavne na biograficke portréty, prostredníctvom ktorých zhodnotil život a dielo viacerých národnokultúrnych dejateľov (J. Ľ. Holuby, Ľ. Mičátek, F. R. Osvald, A. Truchlý-Sytniansky, A. Kmeť a i.). Autor cestopisov (Moja cesta do Francie a Anglie, 1925 a i.), memoárov (Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám, 1935 a i.), štvorzv. práce Slovenský prevrat (1930 – 31), zbierky ľudových balád Sto slovenských ľudových balád (1923).