Karol Vojtech (Karel Vojtěch) Rypáček

9. 1. 1885
Březnice-Hodětín (Česko)
—  11. 3. 1957
Brno (Česko)
Pseudonym:
Oldřich Javorník, Karol R-áček, K. V. R-á-ček
Študoval na gymnáziu v Tábore, filológiu na Filozofickej fakulte Českej univerzity v Prahe, kde potom pôsobil ako redaktor. Už počas štúdií sa venoval literárnej práci, publicistike a prekladateľstvu, r. 1914 – 18 bol účastníkom prvej svetovej vojny, pričom začas slúžil v Békešskej Čabe, kde nadviazal úzke kontakty s dolnozemskými Slovákmi. Od mladosti bol priateľom a spolupracovníkom F. Votrubu, ktorý ho r. 1919 pozval na Slovensko, kde r. 1919 – 38 zastával funkciu vedúceho redaktora kultúrnej rubriky Slov. denníka, od r. 1920 redigoval aj jeho Kultúrnu… Čítať ďalej