Katarína Lazarová photo 1
Foto © Anton Šmotlák (1968)

Katarína Lazarová

13. 2. 1914
Výčapy-Opatovce
—  21. 6. 1995
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza
Katarína LAZAROVÁ v r. 1924 – 28 študovala na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, 1928 – 30 na obchodnej škole v Nitre. R. 1930 – 32 absolvovala prax na veľkostatku v Janovej Vsi, potom pracovala iba príležitostne, 1937 – 38 ako pisárka v redakcii časopisu Slov. hlas v Žiline, 1939 – 44 úradníčka v Bratislave. Účastníčka druhého čs. odboja, 1944 – 45 príslušníčka 1. čs. partizánskej brigády. Po r. 1945 pracovníčka Zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu slov. žien a Zväzu slov. spisovateľov, napokon ako spisovateľka v slobodnom povolaní žila… Čítať ďalej