Katarína Vargová

Žáner:
próza

Výberová bibliografia

ANTALOVÁ, Romana: Britsko-záhorská elégia (literárna kritika na knihu Severné more). In: Rozum, roč. VI., 2024, č. 4, s. 17.

PRÉTOROVÁ, Sofia: Katarína Vargová: „Tínedžerské sebavedomie dáva autorom slobodu.“ (rozhovor). In: Rozum, roč. VI., 2024, č. 3, s. 12 – 13.

SOUČKOVÁ, Marta: Medziriadky. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 117 – 124.

RÁCOVÁ, Veronika: O hľadaní a (ne)nachádzaní (Slovenská debutová próza 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 18 – 19.

SCHMIDTOVÁ, Lucia: Katarína Vargová: Šura (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 3. 2015, č. 6, s. 8.

-rm-: Z môjho života (debut Šura). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 3. 2015, č. 5, s. 2.

SOUČEK, Jakub: Katarína Vartová: Šura. /Pan(o)ptikum/. In: Romboid, roč. I., 2015, č. 5 – 6, s. 68.