Kazimír Bezek

31. 8. 1908
Žibritov
—  14. 12. 1952
Praha (Česko)
Pseudonym:
Ivan Žiar, Peter Blen
Žáner:
dráma, poézia

Životopis autora

Kazimír BEZEK v r. 1919 – 24 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1924 – 28 na lýceu v Nimes, 1928 – 36 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde po štúdiách pôsobil na železničnom riaditeľstve. R. 1939 – 45 pracoval na Ministerstve dopravy a verejných prác, 1946 – 49 povereník dopravy v Bratislave, od 1949 generálny riaditeľ ČSD v Prahe. Po časopiseckých začiatkoch počas štúdia vydal básnickú zbierku Horúci deň (1927), spolupracovník a prispievateľ DAV-u, Elánu a i. literárnych periodík. R. 1942 vydal cyklickú skladbu Valpurgina noc a v r. 1948 básnickú zbierku - výber časopiseckých i rukopisných veršov Bol Váh černobiely (1948). Dramatická tvorba: Klietka (insc. 1939, knižne 1955); písal veršované drámy i veselohry (väčšina z nich zostala v rkp.). Výber z jeho diela vyšiel pod názvom Básne a satiry (1955) a Valpurgina noc a iné (1972).