Krista Bendová photo 1

Krista Bendová

27. 1. 1923
Kráľová Lehota
—  27. 1. 1988
Bratislava
Pseudonym:
Mária Hlavatá
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠMATLÁK, S.: Básnik a dieťa. Bratislava 1963, s. 44 – 51.

KLÁTIK, Z.: Neistá zastávka. In: Zlatý máj, 1964, č. 3, s. 123 – 124.

KLÁTIK, Z.: Problémy s humorom. In: Zlatý máj, 1966, č. 9, s. 510 – 511.

KOPÁL, J.: Trikrát humor Kristy Bendovej a iné. In: Slovenské pohľady, 1967, č. 9, s. 136 – 139.

KOPÁL, J.: Dobrodružstvá Samka Klamka. In: Zlatý máj, 1975, č. 8, s. 570 – 571.

KLÁTIK, Z.: Slovo, kľúč k detstvu. Bratislava 1975.

ROSENBAUM, K.: Doslov. In: K. Bendová: Pred zrkadlom, 1976.

BENDOVÁ, K.: Byť aspoň na chvíľu znova dieťaťom. In: Ján Poliak: Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava 1978.

MIKO, F.: Hra a poznanie v detskej próze, 1980, s. 72 – 80, 159 – 177.

KLÁTIK, Z.: Pokus o autoportrét, Zlatý máj 1983, č. 4.

KOPÁL, J: Detský svet v umeleckom obraze, 1991, s. 111 – 120.

HALVONÍK, Alexander: Bukovské parády (Krista Bendová: Osmijanko rozpráva 8x8=64 rozprávok; Krista Bendová: Čačky-hračky; Mária Ďuríčková: O Guľkovi Bombuľkovi, Zlatá hrkálka (výber Mária Ďuríčková). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 13.

SLIACKY, Ondrej: Radosť napriek všetkému. In: Bibiana, 6, 1999, č. 1 – 2, s. 28 – 38.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Krista Bendová: O prváckom mačiatku. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. IX, 2. 9. 1999, č. 18, s. 1.

MATEJOV, Radoslav: Krista Bendová – Tomáš Janovic: Bola raz jedna trieda (a iné triedy). (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIII, 22. 1. 2003, č. 2, s. 1.

SUBALLYOVÁ, Ľubica: Nevysychajúca inšpirácia (Krista Bendová – Alojz Klimo: Básničky maličkým). In: Knižná revue, roč. XIII, 9. 7. 2003, č. 14 – 15, s. 5.

HATALA, Marián: Keď osem je málo... (Krista Bendová: Osmijankove rozprávky 1,2). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 6.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Krista Bendová: O prváckom mačiatku. In: Knižná revue,  roč. XIX, 2. 9. 2009, č. 18, s. 3.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIII.

FARKAŠOVÁ, Etela: Návrat starého (malého) kamaráta (Krista Bendová: Osmijanko sa vracia). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIII.

Autor neuved.: Nové vydania (Krista Bendová: Opice z našej police). In: Knižná revue, roč. XXI, 12. 10. 2011, č. 21, s. 4.

GETTING, Peter: Mala troch synov a skvelý nápad. Syn Kristy Bendovej si doteraz pamätá na moment, ktorý stál za zrodom jej knižky Opice z našej police. In: Sme, roč. 27. 26. 1. 2019, č. 22, príl. Magazín Víkend, s. 9.

GAHÉROVÁ, Vladimíra: Krista Bendová – živiteľka (nielen) detskej fantázie. In: Pravda, 27. 1. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/456304-krista-bendova-zivitelka-nielen-detskej-fantazie/