Ľubica Brix

16. 1. 1968
Bratislava
Pseudonym:
Katka Romušiková
Žáner:
odborná literatúra, poézia, populárne žánre, próza

Výberová bibliografia

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Štyridsiatnici: Bez milosti. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 111.

ŠAH: Ľubica Brix – 50 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 160.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Aspekt dieťaťa a princíp hry v čítaní pre deti a mládež.. In: O dieťati, jazyku a literatúre. 2018. Roč. 6. č. 2.