Ľudmila Rampáková

11. 3. 1922
Párnica
—  8. 1. 2003
Bratislava
Žáner:
literárna veda
Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Dolnom Kubíne študovala slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Redaktorka v Smene, redaktorka prózy a od r. 1963 vedúca literárnovednej redakcie vo vydavateľstve Slov. spisovateľ v Bratislave. Literárnokritické a historické práce publikovala vo viacerých novinách a časopisoch (Slov. pohľady, Kultúrny život, Smena, Pravda, Práca a i.), ako aj v rozličných knižných… Čítať ďalej