Lukáš Cabala

Žáner:
próza
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

VLNKA, Jaroslav: Jar v Jekaterinburgu (recenzia), In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 9, s. 124 – 126.

BUZINKAIOVÁ, Martina: O dievčati, umení a mamutoch (Lukáš Cabala: Jar v Jekaterinburgu). Recenzia. In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 2, s. 156 – 160.

KLAPÁKOVÁ, Mária: Z fikčného antikvariátu (Lukáš Cabala: Jar v Jekaterinburgu). Recenzia. In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 2, s. 156 – 160.

NÁDASKAY, Viliam: Trápenie nie je umenie (Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne). In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 4, s. 224 – 226.

JÍLEK, Peter F.´Rius: Probatio calami Lukáša Cabalu alebo K objavovaniu Ameriky v slovenskej literatúre. In: Rozum, roč. 3, 2021, č. 9 – 10, s. 74 – 75.

ROSOVÁ, Michaela: Lukáš Cabala. Nemám problém vzdať sa kapitoly, In: Rozum, roč. 3, 2021, č. 8, s. 26 – 27.

VLNKA, Jaroslav: Satori v Trenčíne (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 5 – 6, s. 164 – 165.