Marek Kupčo photo 1

Marek Kupčo

15. 7. 1974
Bratislava
Žáner:
próza, scenáristika, iné

Komplexná charakteristika

Ako prozaik sa Kupčo venuje kratším prozaickým útvarom. Pointovanie jeho krátkych poviedok býva väčšinou nečakané. Vyznieva na hranici absurdity alebo magických obrazov marquézovského typu. Pre čitateľa je to frapujúce a magické zároveň, pretože po moste jedinej vety sa odrazu ocitne v inej realite. Má vždy na výber: buď túto hru prijme, alebo ju vytesní nielen v sebe, ale aj vo svete ozajstnej reality. Takýto postmoderný prístup je výzvou na zmenu spôsobu myslenia. Je to kupčovská metóda „preskakovania“ medzi dvoma svetmi, ktoré môže rozvíjať fantáziu a nabáda ju rozvíjať, a teda dorozprávať príbeh v sebe, vo vlastnej hlave. Obdobné postupy rozvíjal aj majster absurdných poviedok Daniil Charms. Kupčo tak robí o niekoľko desaťročí neskôr, vlastným prístupom k absurdným situáciám virtuálneho sveta vnútri reality. Virtuálneho sveta, o ktorom nevieme, či je viac on našou súčasťou, alebo či sa my stávame jeho virtuálnou súčasťou ako rukojemníci či poddaní, pričom si takúto skutočnosť vôbec nemusíme uvedomovať. Mixovanie reálneho a fiktívneho sveta pripomína prácu nad pásmi nafilmovaného materiálu. Výsledkom je ideogram, portrét seba a doby, videný cez prizmu vlastného pohľadu.

Dana Podracká